Bằng nhiệt huyết và sự đồng thuận của tập thể, HungHau Distribution quyết tâm theo đuổi các mục tiêu sứ mệnh của mình, đó là:

 • Phát triển hệ thống phân phối rộng khắp cả nước
 • Duy trì và quản lý hoạt động với mục tiêu phát triển bền vững
 • Cung cấp cho khách hàng sản phẩm, dịch vụ có chất lượng cao, giá cả hợp lý và lợi ích vượt trội

Mang lại các lợi ích tốt nhất cho tất cả khách hàng, đối tác và nhân viên của HungHau Distribution

Văn hóa:

 • Chúng tôi tự hào và kế thừa những giá trị văn hóa doanh nghiệp tốt đẹp của HungHau Holdings, đó chính là văn hóa doanh nghiệp mang bản sắc và cá tính riêng, hướng tới sự chuyên nghiệp. Văn hóa Hùng Hậu mang đậm tính nhân văn, tình thân ái, tinh thần kỷ luật; được xây dựng và vun đắp bằng trí tuệ và sức sáng tạo không ngừng của tập thể lãnh đão, cán bộ nhân viên.
 • Các giá trị tại HungHau Distribution được các thế hệ cán bộ nhân viên đón nhận, gìn giữ, xây dựng và phát huy qua thời gian, coi đó như một tài sản quý báu.

Giá trị cốt lõi

 • Lấy chất lượng sản phẩm, dịch vụ làm nền tảng
 • Sự chuyên nghiệp làm thước do giá trị
 • Hướng tới khách hàng – vì khách hang
 • Hướng tới cộng đồng – chia sẻ những giá trị bền vững cho cộng đồng
 • Xây dựng đội ngũ nhân viên nhiệt huyết, đồng thuận và không ngừng học hỏi, hoàn thiện bản thân.

Tầm nhìn:

 • Trong lĩnh vực phân phối nhiên liệu, chúng tôi phấn đấu trở thành thương nhân đầu mối cũng như trở thành đơn vị cung cấp các sản phẩm, dịch vụ đi kèm phù hợp, nhằm đáp ứng nhu cầu nguyễn nhiên liệu của thị trường phía Nam.
 • Trong lĩnh vực phân phối hàng hóa nội địa, chúng tôi phấn đấu trở thành đơn vị cung cấp các sản phẩm chế biến từ nông – thủy sản chất lượng cao, vì sức khỏe người tiêu dùng Việt

Sứ mệnh: