TRỤ SỞ CHÍNH

Địa chỉ: 38 đường tuyến vòng tránh Quốc lộ 1A, Phường 6, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An, Việt Nam.
Điện thoại: (028) 6290 3333 – Fax: (028) 6261 6666
Email: info@hunghau.vn | Web: www.distribution.hunghau.vn

Enter street adress here. Or any other information you want.

VĂN PHÒNG

Địa chỉ: Tòa nhà HungHau, 736-738-740 Điện Biên Phủ, Phường 10, Quận 10, TP. HCM.
Điện thoại: (028) 3977 0333 | Fax: (028) 3977 0303
Email: info@hunghau.vn | Web: www.distribution.hunghau.vn